Impilo Yase Sandton Lyrics by Kweyama Brothers & Mpura.

Check out the lyrics for one of Mpura's last hit, Impilo Yase Sandton released in the February before his death.

Verse 1

Abeng'cela Vhlale Ethembeni
Ubaba Ushiy' Umama Nezingane Eziy' 4
Umam' Avel' Aphelelwa Umsebenzi
Behlal' E-Roomini Kunombhed' Oy' One
uMpura Wathi Iskhati Sok'Yophanda
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton

Ubaba Ushiy' Umama Nezingane Eziy' 4
Umam' Avel' Aphelelwa Umsebenzi
Behlal' E-Roomini Kunombhed' Oy' One
uMpura Wathi Iskhati Sok'Yophanda
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton

Chorus

Kwak' Ngelula Thina 'Sakhula
Ikati Lilel' Eziko Ubab' Egiq' Izandla
Kwak' Ngelula Thina 'Sakhula
Ikati Lilel' Eziko Ubab' Egiq' Izandla

K'dala Bathi Abantu Ngek' Uphumelele
Kanti K'nini Umdali Unawe Awuphelele
Oko Phela Qinisela Bambelela
Hlala Kyue Zonk' Iy'Nusuku Uzong'Mela
Asambe Ungabhek' Emuva
Ungalalel' Abantu Oh Wena Do You
Keep Your head Up, High Always Stay Strong

Ngo '88 Umama Wami Wangizala Ngenkani
Umam' Asazethwele Ngashonelwa Ngubaba
Mduduzu Akasekho Sizo Phila Kanjani?
uMduduzu Akasekho Sizo Phila Kanjani?

Vuk' Ekseni Ageze Aye Emsebenzini
Hlanganis' Izinto Khona Sizo Lala Sidlile
Mama Wami Ng'yaku Bonga For Everything
Ngifung' uJesu Sizophelela ESandton
Ng'yabonga Mina

Instrumental

Verse 2

Ngomhlaka 24 Ngafonel' Abazali
Bang'Tshela Ukuthi Sivelewe Umkhuhlwane
Nomama Ngath' Uzovel' Abe Nomthwalo
Kodwa Seng' Thembele nakumdali
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton

Ngomhlaka 24 Ngafonel' Abazali
Bang'Tshela Ukuthi Sivelewe Umkhuhlwane
Nomama Ngath' Uzovel' Abe Nomthwalo
Kodwa Seng' Thembele Nakumdali
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton

(ISHU)

Chorus

Kwak' Ngelula Thina 'Sakhula
Ikati Lilel' Eziko Ubab' Egiq' Izandla
Kwak' Ngelula Thina 'Sakhula
Ikati Lilel' Eziko Ubab' Egiq' Izandla

K'dala Bathi Abantu Ngek' Uphumelele (ISHU)
Kanti K'nini Umdali Unawe Awuphelele
Oko Phela Qinisela Bambelela (Lalela)
Hlala Kyue Zonk' Iy'Nusuku Uzong'Mela
Asambe Ungabhek' Emuva
Ungalalel' Abantu Oh Wena Do You
Keep Your head Up, High Always Stay Strong
(Bengcel' Uhlal' Ethembeni)

Ubaba Ushiy' Umama Nezingane Eziy' 4
Umam' Avel' Aphelelwa Umsebenzi
Behlal' E-Roomini Kunombhed' Oy' One
uMpura Wathi Iskhati Sok'Yophanda
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton

Ubaba Ushiy' Umama Nezingane Eziy' 4
Umam' Avel' Aphelelwa Umsebenzi
Behlal' E-Roomini Kunombhed' Oy' One
uMpura Wathi Iskhati Sok'Yophanda
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal' Ahlal' Ethembeni
Ngzoba Phandel' Impilo Yase Sandton (ISHU)

Instrumental

END