Young Stunna & Kabza De Small – uNonkosi Lyrics

Young Stunna & Kabza De Small – uNonkosi Lyrics: Listen to New Amapiano songs 2023.

Find more Young Stunna Amapiano Songs on Amapiano Updates. Find top 2023 South African songs. Find the top 2023 Amapiano songs and albums, Top Tracks and Playlists, and Upload songs for free.

Vibe to “Young Stunna & Kabza De Small – uNonkosi Lyrics” for free. Stay tuned for more songs, videos, albums, mixes and lyrics this year.

Lyrics

Hhaibo!Nangu umashaya
Nangu umashaya
Hhaibo!Nangu umashaya
Nangu umashaya
LaleLa
Nangu umashaya, umashaya
Hhaibo (hmmmn! )
Okaaaaaay!Hhaibo!
Hhoyi tsotsi namanje usenza ngathi awing’boni
Ng’hlale ng khiph’ amashisa awapholi
Ne bill aying’phathisi amahloni,hhee eh
Eh lamagama ayi goni
ngiphakis imifindo okwe skontiri
Bebethi beza Kimi aba polishe,
Ng’cela beze namaphoyisa
Ngithi woh
Hhoyi tsotsi namanje usenza ngathi awing’boni
Ng’hlale ng’khiph’ amashisa awapholi
Ne bill aying’phathisi amahloni, hhee eh
Lamagama ayi goni,
ngiphakis ‘infindo okwe skontiri
Bebethi beza Kimi aba polishe,
Ng’cela beze namaphoyisa

Abafana ngibabiza ngo’mlozi
Ng’hamba neGoat uMsholizi iGhost
Khipha indab’entsha iphepha lase Benoni
Thath’abafana sosaphaza epitori

Abafana ngibabiza ngo’mlozi
Ng’hamba neGoat uMsholizi iGhost
Khipha indab’entsha iphepha lase Benoni
Thath’abafana sosaphaza epitori

Aning’nikez’ is’hlalo sob’khosi, eh
Nang’uyangen’uNonkosi
Ngith’aning’nikez’is’hlalo sob’khosi eh
Nang’uyangen ‘uNonkosi

Ngith’aning’nikez’is’hlalo sob’khosi eh
Nang’uyangen ‘uNonkosi
Ngith’aning’nikez’is’hlalo sob’khosi eh
Nang’uyangen ‘uNonkosi

Aw’ngena noNkosi, ngena noNkosi
ngen’unoNkosi 5x

Bafan’abang’khoni
Aw’ngena noNkosi
Ngen’unoNkosi 5x
Bafan’abang’khoni,
Aw’ngena noNkosi
Ngen’unoNkosi 5x
Bafan’abang’khoni
Aw’ngena noNkosi
Ngen’unoNkosi 5x
Bafan’abang’khoni, oh